Ensemble Pyrene

Ensemble Pyrene és un projecte musical creat l’estiu del 2021 amb la voluntat de dotar a l’Alt Pirineu i Aran d’una presència musical, cultural i d’acció social i pedagògica estructurada i de continuïtat temporal anual, aportant equilibri cultural-territorial al país.

Un projecte que engloba territori, música en viu i cultura i que vol incidir en el seu àmbit social i pedagògic. Una acció continuada i directe cap a les persones del territori aconseguint treballar en el dret a l’accés universal a la cultura i que pot ajudar a una part del seu desenvolupament, tant a nivell humà, com social i econòmic.

Una proposta integrada per instrumentistes de gran recorregut en escenaris i formacions catalanes,  de marcada experiència en la gestió de projectes musicals i que han volgut participar i recolzar l’esperit d’aquest projecte.

Un conjunt d’accions que també incideixen en la conservació i divulgació del patrimoni musical pirinenc, sent  també un model referent en quan a la gestió i difusió de la cultura als territoris d’alta muntanya alhora que ambaixadors d’aquesta voluntat a l’exterior.

Ensemble Pyrene està creada com una agrupació instrumental de formats versàtils, des del duet al petit conjunt orquestral, aspecte que facilita tant la seva presència en concerts i accions socials i pedagògiques a tot el territori segons les necessitats i possibilitats de cada municipi.

Una nova proposta musical que esperem arreli en un territori com és l’Alt Pirineu i Aran, de manera que tant els seus habitants com els seus visitants en puguin gaudir d’una manera plena i continuada en el temps, facilitant l’accés a la cultura en tot moment i a totes les persones.

Quim Térmens

Nascut a Sabadell, rep la seva primera formació violinística al Conservatori Municipal de Música de la mateixa ciutat de la mà d’Ofèlia Rodrigo; posteriorment estudia amb el violinista i mestre Gonçal Comellas amb qui es forma musicalment i realitza els seus estudis superiors i de post-grau. Ha rebut també classes magistrals dels violinistes Michael Barta i Arkadi Futer en diferents cursos internacionals…més informació

Joan Morera

Inicià els seus estudis musicals a l’Escolania Coral de Sant Agustí de Sabadell. Més tard estudià violí al Conservatori Professional de Música de la mateixa ciutat amb la professora Ofèlia Rodrigo. Acabà els seus estudis al Conservatori del Liceu amb el mestre Gonçal Comellas.més informació

Maria Perera

Nascuda a Barcelona, finalitza els seus estudis musicals de grau superior a l’Esmuc com a alumna de l’Eva Graubin, rebent classes també de la docent i pedagoga Mª Rosa Arguedas i les violinistes Mª Victòria Fernández i Raquel Castro.
Forma part de l’Orquestra de Cambra Terrasa 48 i de la Furious Music Orchestra…més informació

Jordi Reguant

Premi d’Honor de clavicèmbal en el Conservatori Municipal de Barcelona, ha realitzat estudis de perfeccionament amb Alan Curtis, Bob van Asperen i Willem Jansen en el Conservatori de Toulouse.
Ha col.laborat amb orquestres i formacions diverses com a solista: “La Capella Reial”, “Concertino d’Amsterdam”, “Dresdner Barocksolisten”amb concerts de clavecí i orquestra de Bach al Palau de la Música, …més informació

Lluís Heras

Format musicalment a l’Escolania de Montserrat amb Odiló Planàs i Ireneu Segarra, ha estat alumne de violoncel de Lluís Claret, Jean Decroos i Marçal Cervera. Becat per la Fundació Pau Casals, la Generalitat de Catalunya i la Joven Orquesta Nacional de España cursà estudis superiors de violoncel i música de cambra al Koninklijk Conservatorium de La Haiamés informació

Núria Padrós

Núria Padrós i Cuxart rep els seus estudis de violoncel de la mà de mestres com L. Iglesias, M. Macedo, E. Arizcuren, R. Varon o Ll. Claret, obtenint premis i mencions honorífiques i les titulacions de Professora Superior de Violoncel (CSMMBarcelona), Superior de Música de Cambra (Conservatori del Liceu) i el Bachelor in Performance Music (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht).
També ha assistit a cursos de perfeccionament musical …més informació

Joaquim Alabau

Neix a Barcelona. Primers estudis musicals de violoncel amb Odiló Planàs a l’ Escolania de Montserrat. Posteriorment al Conservatori Municipal Superior de Música de Barcelona,  amb el professor Pere Busquets.
Va ser membre fundador i primer violoncel solista de la Joven Orquesta Nacional de España, i becat per aquesta institució i per la Fundació Pau Casals,més informació

Félix Gallego

Inicia els seus estudis musicals al seu poble natal, Manises (València), continuant al Conservatori de València en l’especialitat de Viola i Música de cambra amb Caridad Zarzo. Es trasllada a Barcelona per realitzar els seus estudis superiors a l’ESMUC amb Enrique Santiago i posteriorment viatja cap  a Rotterdam i Arnhem (Holanda) per realitzar màsters de violamés informació

Anna Ycobalzeta

Actriu
Des que va acabar els seus estudis a l’Institut del Teatre i la Dansa de Barcelona, ha combinat cinema y televisió amb una extensa producció teatral.
En teatre l’hem pogut veure a La Víctor C. (Anna Maria Ricart/Víctor Català),
,més informació